De belangrijkste waarborgen

De belangrijkste uitsluitingen

Dit betreft reclame in de zin van het Koninklijk Besluit van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Voor meer informatie en vooraleer dit product te onderschrijven, gelieve de informatiefiche over het verzekeringsproduct (IPID) in kwestie te raadplegen hieronder.

De waarborgen in detail

Hospitalisaties met overnachting worden volledig terugbetaald (mits persoonlijke bijdrage van € 200 per hospitalisatie in een eenpersoonskamer)1.

Ereloonsupplementen worden volledig terugbetaald tot 3 keer het conventietarief.

Materiaal- en kamersupplementen worden volledig terugbetaald, tenzij de kamer wordt beschouwd als een luxekamer, studio, suite, etc.

Daghospitalisaties worden volledig terugbetaald bij opname in een tweepersoonskamer1. Daghospitalisaties in een eenpersoonskamer worden niet gedekt. 

Volledige terugbetaling van je medische kosten 30 dagen voor en 90 dagen na de hospitalisatie. Geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal worden terugbetaald aan 80%2.

Kraamzorg/-hulp: terugbetaling tot € 500 per jaar en per verzekerde van kraamzorg/-hulp (postnatale zorgen die thuis verstrekt worden aan de moeder, de pasgeborene en het gezin door een erkende Belgische zorgverstrekker (kraamzorginstelling)).

Volledige terugbetaling het hele jaar door van ambulante medische kosten van 33 Zware Ziekten tot € 10.000 per jaar en per verzekerde, zelfs zonder hospitalisatie. Geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal worden terugbetaald aan 80%2.

Niet-medische zorgondersteuning: terugbetaling tot € 100 per jaar en per verzekerde van niet-medische zorgondersteuning (dagelijkse lichaamszorg, huishoudelijke hulp en kinder-/dierenoppas) tijdens de posthospitalisatieperiode na een opname voor een Zware Ziekte.

DKV Assistance: bijstand en repatriëring bij dringende, onvoorziene en niet-geplande hospitalisaties binnen de EU.

Medi-Card®: je ziekenhuisfactuur wordt rechtstreeks door DKV  aan het ziekenhuis betaald.   

Medi-Card® AssurPharma: laat toe dat de apotheker (aangesloten bij AssurPharma) je BVAC-attesten rechtstreeks doorstuurt naar DKV voor terugbetaling.  

AssurMed: je raadplegingen bij huisarts, kinesist en tandarts worden sneller terugbetaald, als deze binnen de pre- of posthospitalisatieperiode vallen of als het om kosten gelinkt aan Zware Ziekten gaat.

Wachttijd: 12 maanden voor tandheelkundige behandeling na ziekte of ongeval.

Het terugbetalingspercentage wordt verlaagd tot 50% voor hospitalisatie, pre- en posthospitalisatieperiode en Zware Ziekten indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt. 
Geneesmiddelen, verbanden en medisch materiaal: terugbetalingspercentage verlaagd tot 40% indien de wettelijke ziekteverzekering niet tussenkomt. 

  • Dit informatiedocument is uitsluitend bedoeld om je een overzicht te geven van de belangrijkste dekkingen en uitsluitingen die betrekking hebben op deze producten. Het is niet aangepast aan je specifieke behoeften en de informatie hierin is niet exhaustief.
  • Voor meer informatie over deze producten, je rechten en plichten, raadpleeg de Algemene, Tarifaire Verzekeringsvoorwaarden en Productinfofiches (IPID) vóór het afsluiten ervan. Deze documenten zijn beschikbaar bij je verzekeringstussenpersoon, op www.dkv.be of gratis verkrijgbaar bij DKV Belgium.
  • DKV Belgium N.V. | Loksumstraat 25 | 1000 Brussel | Tel.: +32(0)2 287 64 11 | www.dkv.be | R.P.R. 0414858607, verzekeringsonderneming naar Belgisch recht, toegelaten onder nr. 739, onder toezicht van de Nationale Bank van België, met maatschappelijke zetel te de Berlaimontlaan14, 1000 Brussel fabrikant van de DKV-producten tandzorg, ambulante kosten, hospitalisatie, zorgverzekering en inkomensverlies. Deze producten zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving (tak 2 'ziekte' en/of tak 18 'hulpverlening'). Offerte via je verzekeringstussenpersoon en/of www.dkv.be. Levenslang contract niet opzegbaar door de verzekeraar, behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet.
  • Voor klachten in verband met het beheer of de uitvoering van deze producten kun je contact opnemen met de dienst Quality Control van DKV Belgium N.V. Dit kan per post op het adres Loksumstraat 25, 1000 Brussel, per mail naar Qualitycontrol@dkv.be of via het formulier dat beschikbaar is op onze website www.dkv.be/contact/een-klacht. U kunt ook contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen per post op het volgende adres: Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, per e-mail op info@ombudsman-insurance.be of per telefoon op +32 (0) 2 547 58 71, onverminderd de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Dit is een commercieel document krachtens het koninklijk besluit van 25 april 2014 besluit betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten.

Ik bereken mijn premieSluiten

Indicatieve premie die geen rekening houdt met je gezondheidstoestand.