Mentions légales

Hier kan je de algemene gebruiksvoorwaarden voor deze website raadplegen: 

Algemene gebruiksvoorwaarden

Hier kan je de precontractuele informatiefiche in het kader van verkoop op afstand van verzekeringsplannen vinden:

Precontractuele informatiefiche 

Hier kan je de gedragsregels voor de distributie van verzekeringsproducten van DKV Belgium N.V. terugvinden:

Gedragsregels voor de distributie van verzekeringsproducten van DKV Belgium N.V.

Hier kan je het beleid inzake belangenconflicten met cliënten vinden:

Beleid inzake belangenconflicten met cliënten

Hier kan je de gebruiksvoorwaarden sociale media raadplegen:

Gebruiksvoorwaarden sociale media

Hier kan je de verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand voor eind 2022 raadplegen:

DKV Belgium SFCR YE2022 Executive summary

DKV Belgium SFCR YE2022 QRTS

DKV Belgium SFCR YE2022

Hier kan je de verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand voor eind 2021 raadplegen:

DKV Belgium SFCR YE2021 Executive summary

DKV Belgium SFCR YE2021 QRTS

DKV Belgium SFCR YE2021

Hier kan je de verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand voor eind 2020 raadplegen:

DKV Belgium SFCR YE2020 Executive summary

DKV Belgium SFCR YE2020 QRTS

DKV Belgium SFCR YE2020

Hier kan je de verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand voor eind 2019 raadplegen:

DKV Belgium_SFCR_YE2019 Executive summary

DKV Belgium_SFCR_YE2019 Full Document

ANNEX_DKV_SFCR_YE2019_QRTS

Hier kan je de verslagen over de solvabiliteit en de financiële toestand voor eind 2018 raadplegen:

DKV Belgium_SFCR_YE2018 Executive summary

DKV Belgium_SFCR_YE2018 Full Document

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.02.01.16

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.05.01.02

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.12.01.02

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.17.01.02

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.19.01.01

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.23.01.01

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.25.01.01

ANNEX_DKV_SFCR_YE2018_QRT_s.28.01.01

Klokkenluidersportaal

DKV Belgium N.V. hecht het grootste belang aan de naleving van de wet en aan de integriteit van zijn medewerkers, het algemeen belang en zijn reputatie.

Indien u kennis krijgt van een overtreding van de wet of een belangrijke schending van de gedragsregels die voor DKV Belgium N.V. gelden, kunt u dit hier melden. Via dit portaal kunt u, indien u dat wenst, een anonieme melding doen.

Gelieve, voordat u uw melding doet, onze brochure te lezen over klokkenluiden door hier te klikken.